Üllői Lövész Klub
 
 
   Dokumentumok      Közgyűlés
 
 Klub Elnök
Zemen József
2225. Üllő Ócsai út 51
telefon:06309624580
Lőtér: Üllő Maglódi út (ipari terület)
Nyitvatartás
Időpont egyeztetés telefonon.
 
Meghívó 2015

M e g h í v ó

Az Üllői Lövészklub Vezetősége ezúton meghívja Önt az Üllői Lövész Klub, 2015.03.14. napján, 8.30 órakor tartandó közgyűlésére.

A közgyűlés helye: 2225. Üllő, Gyömrői út. 24. (Közösségi Ház)

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Beszámoló az elnökség munkájáról

2. Felügyelő bizottság beszámolója

3. 2014. évi mérleg és pénzügyi beszámoló elfogadása

4. Tiszteletbeli tag-tagok választása

5. Beszámoló a 2014-évi Cseh országi világbajnokságról

6. Gombos László dr versenyzőnk támogatása a Francia országi EB költségeiben.

7. Lövészetvezetők beszámolója a fix nyitvatartási rend tapasztalatairól.

8.Fegyverkiadó választása

9. Fegyelmi bizottság beszámolója

10. Fegyelmi ügyek elbírálása

11. Lövészetvezetők biztosítása fix lövészeti napokhoz.

12. 2015.évi fejlesztések, karbantartások.

12/1./ Tároló (konténer) tetőszerkezet felújítás (KB, 50.000,- Ft)

12/2./ Száz méteres nagy kaliberű gyakorló – belövő pálya engedélyeztetése, megépítése (KB: 500.000,- Ft)

12/3. Meglévő golyófogó felületvédelme, bádogozás. (KB: 65.000,- Ft)

13. Karbantartásokhoz, fejlesztésekhez, tagonként egyszeri 10.000, Ft tagi hozzájárulás elfogadása.

2015 évi versenyek

Egyebek:

A napirend fontosságára figyelemmel minden egyesületi tag jelenlétére számítunk.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja, (2015.03.14) 900-helye, 2225. Üllő, Gyömrői út.24. (Közösségi Ház) Napirendi pontjai jelen meghívóban írtakkal megegyező. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Üllő, 2015.02.18